Đàn ông ngoại tình không chỉ vì ham cảm giác lạ mà đôi khi vì những kích thích từ chính những người phụ nữ xung quanh đem lại. Thám tử pro đã tổng hợp lại 6 kiểu phụ nữ đàn ông muốn ngoại tình thông qua hàng trăm cuộc tư vấn của dịch vụ thám