Thám tử Pro đã là 1 cuộc điều tra và tìm hiểu tại sao khó chấm dứt ngoại tình nơi công sở giữa các đồng nghiệp với nhau như vậy? và kết quả cuộc điều tra cho thấy một kết quả đáng ngạc nhiên về quan điểm của “dân văn phòng” về vấn đế ngoại