Cuộc sống hiện đại khiến con người muốn thể hiện cái tôi cùng với những nhu cầu được thỏa mãn không ngừng của con người. Cũng vì thế mà giờ đây, lời thề thủy chung của tình yêu và sự bền vững của hạnh phúc gia đình ngày càng bị giao động. >> Bài học