Theo một nghiên cứu của trường Ðại Học Rutgers, 56% đàn ông ngoại tình là để được hạnh phúc hơn trong đời sống hôn nhân. Phần lớn các ông chồng nói rằng họ hài lòng với những gì họ có và không hề có ý định “xây dựng phòng nhì.” Nhưng đàn ông ngoại tình