Càng nghĩ, tôi càng thấy đúng như lời em gái mình đã quân sư: ‘Đánh ghen thì có ích gì, chẳng bằng dùng mưu sâu, kế hiểm’. Hồi nhỏ, tôi và em gái cũng được theo mẹ đi đánh ghen vô khối lần. Bố tôi là lái xe, đi đến đâu cũng có gái theo.