“Tôi muốn các anh trong vòng 5 ngày tìm bằng được con trai tôi, nó từ nước ngoài về rồi theo bạn xấu trốn nhà đi luôn mà tôi không biết giờ nó đi đâu nữa, điện thoại thì tắt máy…” đó là một yêu cầu từ khách hàng với chúng tôi – Thám tử