Người ta nói “tình cũ không rủ cũng tới”, tôi cứ nghĩ cô ta đã là quá khứ của anh nhưng hóa ra những lần đi “chụp ảnh”, “đi dạo” mà anh nói với tôi có phải là anh đi với cô ta? Vợ chồng tôi lấy nhau gần 2 năm nay. Hiện tại con