Thông qua dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình, thám tử pro biết được không chỉ có các chị em tìm đến thám tử pro để điều tra về đức lang quân của mình mà các ông chồng cũng đang ngày càng hoài nghi về việc vợ có tư tưởng ngoại tình hoặc đang